คลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Moodle สำหรับนักศึกษา

การเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์เเนะนำการเข้าชั้นเรียนและศึกษาบทเรียนการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารได้ที่นี่Last modified: Tuesday, 29 June 2021, 3:13 PM