คลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Moodle สำหรับอาจารย์

การเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์การสร้างรายวิชาและการตั้งค่ารายวิชาการเพิ่มบทเรียน และเนื้อหาในบทเรียน การบ้านและการตรวจการบ้านการเพิ่มนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา

Last modified: Friday, 11 September 2020, 3:52 PM