คลิปแนะนำวิธีสร้างคลิปประกอบการบรรยาย

การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย Loom

 การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPointการสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPoint + Office Mix


最后修改: 2020年08月1日 Saturday 00:31