คลิปแนะนำวิธีสร้างคลิปประกอบการบรรยาย

การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย Loom

 การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPointการสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPoint + Office Mix


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Saturday, 1 August 2020, 12:31AM