คลิปแนะนำวิธีสร้างคลิปประกอบการบรรยาย

การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย Loom

 การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPointการสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPoint + Office Mix


បានកែប្រែចុងក្រោយ: Saturday, 1 August 2020, 12:31 AM