คลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Moodle สำหรับนักศึกษา

การเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์เเนะนำการเข้าชั้นเรียนและศึกษาบทเรียน


การทำแบบฝึกหัดและข้อสอบดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารได้ที่นี่最后修改: 2020年12月16日 Wednesday 14:48