คลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Moodle สำหรับนักศึกษา

การเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์เเนะนำการเข้าชั้นเรียนและศึกษาบทเรียนการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารได้ที่นี่แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 29 June 2021, 3:13PM