คลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Moodle สำหรับนักศึกษา

การเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์เเนะนำการเข้าชั้นเรียนและศึกษาบทเรียน


การทำแบบฝึกหัดและข้อสอบดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารได้ที่นี่แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 16 December 2020, 2:48PM