คลิปแนะนำวิธีการใช้งาน Moodle สำหรับนักศึกษา

การเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์เเนะนำการเข้าชั้นเรียนและศึกษาบทเรียนการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารได้ที่นี่最終更新日時: 2021年 06月 29日(Tuesday) 15:13